top of page

(BIO)LOGISCH

Koeien, orchideeën en kwartelkoningen

De koeien lopen in kuddes van 30 koeien en kalveren in het natuurgebeid, vanzelfsprekend vergezeld door een stier. Ze redden zichzelf en zijn de hele dag druk om hun kostje bij elkaar te zoeken. Elke twee weken krijgen ze een nieuwe kavel met vers gras. Zo houden ze niet alleen zichzelf, maar ook het weiland in perfecte conditie en dat is weer prettig voor bijzondere planten zoals orchideeën en speciale dieren zoals de kwartelkoning.

 

Speciaal beheer

Met de natuurorganisaties overleggen we over het te voeren beheer van de

natuurterreinen. Gaan we meteen vanaf 1 april weiden, bemesten we met ruige

stalmest en wachten we met maaien na 15 juni om zo de beschutting voor jonge

reeën en weidevogels in stand te houden? De gekozen strategie stemmen we af

op de planten en dieren die er in zo’n gebied leven.

We proberen het hun goed naar de zin te maken.

 

Biologisch is voor ons logisch

Kunstmest en bestrijdingsmiddelen komen er bij ons niet aan te pas. En door deze natuurlijke houderij hebben onze koeien amper diergeneesmiddelen nodig. De overstap naar biologisch was daarom heel gemakkelijk en eigenlijk vanzelfsprekend.

Daarom hebben wij ons aangesloten bij SKAL en zijn wij dus in het bezit van het certificaat voor biologische productie.

(nr. 7176)

Kwartelkoning
bottom of page